Közbeszerzés

Tisztelt Partnerünk!

A közbeszerzések lebonyolítását alapvetően a 2015. évi CXLIII. törvény határozza meg, mely folyamatosan változik. Az elektronikus közbeszerzésre való áttérés alapvetően megváltoztatta az eljárások lefolytatásának rendjét.
A törvényben meghatározottakon túl számos külön jogszabály kezeli az egyes eseteket!

A „közbeszerzési törvény” hatálybalépése óta eltelt időszak alatt az ajánlatkérők és ajánlattevők, ha nehezen is, de többé-kevésbé megismerték a törvény lényeges előírásait és irányelveit, de a konkrét esetek, esetlegesen alkalmazható könnyítések továbbra is komoly nehézségeket okozhat, nem is beszélve az elektronikus közbeszerzés kihívásairól. A törvény folyamatos módosulásával annak számos rendelkezését újólag meg kell ismerni, így sokszor a régi gyakorlat már nem alkalmazható automatikusan.

Meghatározó lehetőséget jelentenek a különböző pályázatokon elnyerhető támogatások, és így a projektek előkészítési-, majd végrehajtási szakában a közbeszerzési eljárások korrekt és jogszerű lebonyolítása még kiemeltebb odafigyelést igényel, hiszen nem megfelelő végrehajtásuk a támogatási összeg csökkenését ill. megvonását is eredményezheti!

Az alkalmazandó jogszabályok terjedelme, sokrétűsége, azok tényleges vagy csak látszólagos ellentmondásai azt eredményezik, hogy a közbeszerzések helyes kezelésénél nagyon sokat számít a szakmai gyakorlat és rutin.

Az ajánlatkérőnek ezért a közbeszerzések lebonyolítása költségekben, emberi erőforrásokban és adminisztrációban egyaránt még mindig komoly (a lehetőségeikhez képest gyakran csak nehezen teljesíthető) feladatokat jelent.

Az eljárások szigorúan meghatározott rendszere, az előkészítési fázis (amely alapvetően megalapozza a sikeres eljárást!), majd a lebonyolítás, továbbá a folyamatos dokumentálási kötelezettségek pontos betartása rendkívüli odafigyelést, rendszerezést és állandó ellenőrzést tesz szükségessé.

Az Önök munkájának megkönnyítése érdekében felajánljuk segítségünket a Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos szakmai tanácsadásra, folyamatos havi konzultációkra, ill. komplett lebonyolítási feladatok megoldására!

Célunk: az Önök érdekeinek előtérbe helyezése és képviselete úgy, hogy e mellett a többször módosuló „Közbeszerzési Törvény” (Kbt.) előírásai is teljesülhessenek.

Alapvető követelménynek tartjuk, hogy az adott közbeszerzési eljáráson résztvevő cégek is korrektnek tartsák a kiírás és lebonyolítás formáját és módját, s ezáltal az utólagos kellemetlenségek, jogorvoslati eljárások megindulása, a beszerzések ill. egyéb szolgáltatások elhúzódása elkerülhetők legyenek!

Vállaljuk a legkülönbözőbb közbeszerzési eljárások lebonyolítását, mint pl.:

  • árubeszerzések (mint pl.: orvosi berendezések, eszközök…)
  • különböző szolgáltatások (pl.: orvosi ügyelet, takarítás, őrzés-védelem, ,…)
  • építési beruházások

A Kbt. előírása szerint több esetben a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót (FAKSZ) köteles bevonni!

Szakmai kérdések

Bizalmi elv: A közbeszerzési tanácsadás alapvetően bizalmi viszony az Önök és a mi munkatársaink között.

Szakmai tapasztalat: Munkatársaink 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a közbeszerzések területén.

Különböző szakterületek: A közbeszerzéssel (ajánlat készítéssel, lebonyolítással, tanácsadás) kapcsolatos főbb szakterületek ismert képviselői állnak alkalmazotti ill. egyéb szerződéses kapcsolatban cégünkkel! Természetesen a Megbízó által preferált szakemberek alkalmazásától sem zárkózunk el.

- Szakembereink összetett felsőfokú végzettséggel ill. egyéb jogosultságokkal is rendelkeznek:

  • mérnöki, egészségügyi
  •  jogi, gazdasági, beruházói
  •  közbeszerzési, „FAKSZ” jogosultság
  •  EU pályázatírói és végrehajtói képesítés
  •  orvostechnológiai műszaki szakértő

figyelembe véve, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos munka olyan speciális egyedi szakismereteket igényel, melyek csak több határterületi szakma együttes ismeretével érthető meg és művelhető optimálisan!

- Több évre visszanyúló referenciákkal rendelkezünk mind Ajánlatkérői, mind pedig Ajánlattevői oldalról (hiszen tevékenységi körünkből adódóan, mi is folyamatosan adunk be orvostechnikai eszközökre ajánlatokat) s ez által mindkét fél elvárásait figyelembe tudjuk venni munkáink során! Rendelkezünk szakmai tapasztalatokkal a jogorvoslatok terén is (szintén mindkét oldalról)

- Folyamatosan figyelemmel kísérjük a közbeszerzések terén a jogszabályváltozásokat, a törvényváltoztatási célokat, lehetőségeket, s gyakorlati ismereteink révén több és folyamatos segítséget tudunk nyújtani Önöknek előzetes elképzeléseik valóra váltásához.

Közbeszerzési gyakorlat

Munkatársaink ezer fölötti közbeszerzési eljárás ill. kiírás elkészítésében és bonyolításában vettek részt, melyek között több nagy Központi (Egészségügyi Minisztériumi), valamint Világbanki tenderkiírás is szerepelt. Ennek a gyakorlati ismeretnek az ad jelentőséget, hogy egy esetleges, a közbeszerzési eljárások rossz, vagy nem elég gyakorlott kiírásából, lebonyolításából származó jogorvoslati eljárás, vagy akár rosszul kiválasztott eljárásmód miatt, az adott beszerzés komoly késedelmeket ill. a Megbízó anyagi hátrányt szenvedhet (eljárások újra indításának költségei, bírság, bevételkiesés, stb…), nem is beszélve az érintett szervezetek és személyek presztízsének sérelméről!

Minőségbiztosítás

A társaság az MSZ EN ISO 9001:2015 alkalmazását vezette be a

Közbeszerzési lebonyolítási és szaktanácsadási tevékenységre is, s így ezáltal is fokozottabban tudjuk biztosítani partnereink minél magasabb szintű kiszolgálását.

Elektronikus információk:


A jövőbeli közös munkák reményében

Tisztelettel:

Keresztes István
tender igazgató

orvostechnológiai műszaki szakértő
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (00056)


Munkatársaink, elérhetőségünk:

Image

Keresztes István

    tender igazgató, FAKSZ

Image

   Győry Erika

    felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (01261)

egészségügyi szakértő